Ortadoğu tarihinin 100 Yılı

Mart 1912 Fas: Fransız Himayesi Fas'taki askeri varlıkları konusunda Avrupa'nın büyük güçleri arasındaki anlaşmazlığın ardından, Sultan Abdelhafid, Fez Antlaşması'nı imzalayarak, ülkedeki egemenliğinden vazgeçti.

Antlaşmayla Fransa, Fas'ın büyük bir çoğunluğunu himayesine katarak, mevcut Tunus ve Cezayir kolonilerini genişletmiş oldu.

İspanya da bu antlaşmayla sadece ülkenin kuzey ve güneyinde küçük birer bölümü aldı.

Kasım 1914 Osmanlı İmparatorluğu: 1. Dünya Savaşı
Rusya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

Çökmekte olan imparatorluk 14 Kasım'da resmen Merkez Güçlerin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.

DİĞER GALERİLER