Kaplan yılına hazırlık

Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre Kaplan yılına girmeye hazırlanıyor. Ay takvimine göre 14 Şubat 2010'da Boğa yılı bitecek Kaplan Yılı başlayacak. Çinlilerin 12 hayvan burcunda kaplan ve boğanın yanı sıra, fare, tavşan, ejderha, yılan, at, koç, maymun, horoz, köpek ve domuz bulunuyor.

12 HAYVAN BURCUNUN KAYNAĞI

12 hayvan burcunun kaynağı, M.Ö 6. yüzyıldaki İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'ne dayanıyor. M.S 5. ve 6. yüzyıllardaki Güney ve Kuzey hanedanları dönemine gelindiğinde 12 hayvan burcu, Çin'de çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Çinlilerin ataları, 12 Hayvan Burcu'nu yalnızca yıllar için değil, aylar ve saatler için de kullanıyordu. Eskiden beri "Tanrı ile insan arasındaki bütünleşmeye" dayalı bir felsefenin benimsendiği Çin'de 12 hayvan burcu, Çin milletinin hayvan ve toteme olan inancı ile ilkel astronomi biliminin ortak ürünü olageldi.

12 burcu oluşturan 12 hayvan, altı çifte ayrılır. Bu ayrım, eski Çin toplumunun bütün arzu ve istekleri olarak yorumlanır. Örneğin fare ve boğa, bir çift oluşturur. Fare zekayı, boğa ise çalışkanlığı temsil eder. Zeka, çalışkanlık olmadan kendi başına başarı getirmez. Çalışkanlık ise zekayla birleşmedikçe aptallığa dönüşür. Başarı, ancak zeka ve çalışkanlık bir arada olunca söz konusu

KAPLAN YILI'NDA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikleri : Talihli, Dinamik, Huzursuz, Cesur, Ne Yapacağı belli olmayan, Yaşama bağlı ve yaşamı seven.

Kaplan yılında doğan insanlar genel olarak talihlidir. Beklenmeyen tarzda davranan, hareketli ve cesur insanlardır. Kaplan yılında doğan bir insan ile beraber olan birisinin ondan bıkması düşünülemez. Bu insanlar sonucun nereye varacağını tam olarak düşünmeden eyleme geçmekte acele ederler. Sık sık coşku havasına girerler. En iyi tarafları sıcak kalpli olmalarıdır. Başkalarının isteklerine anlayışla yaklaşırlar. Zayıf tarafları ise bencillik ve dostlarına

DİĞER GALERİLER