Kahin Nostradamus yıllar önce işaret etmişti: İşte tarihin en karanlık Nazi Örgütü: Thule Örgütü (Gelmiş geçmiş en gizemli örgütler ve sırları)

Tarihin en büyük kâhini kabul edilen Nostradamus'un Naziler ve Hitlerle ilgili dörtlükleri vardır. Nostradamus, dörtlüklerinin bazılarında 3 adet İsa karşıtından bahsediyor. Nostradamus yorumcularına göre bunlardan ilki Napolyon ikincisi de Hitler'dir. Bir dörtlükte ise açık bir şekilde hister kelimesi geçiyor. Bazı yorumculara göre bu apaçık şekilde Adolf Hitler'i işaret ediyor. Bazı yorumculara göre buradaki hister kelimesi deli-çılgın manasında yani yine Hitler'i kastediyor. Hitler'i bulup getiren ve dünyayı kontrol etme amacı taşıyan örgüt ise Thule Örgütü. Thule Örgütünün sembolü, çift boynuzlu Viking miğferidir. Söylemsel kökleri, kayıp kıta Mu'ya dayanan bu öğretinin temel konusu, insan psikolojisinin derinlikleri ve zamandır. Kimileri bu çift boynuzlu miğferin bir solucan deliğini simgelediğini düşünmektedir. İşte tarihin en derin ve en karanlık örgütü Thule hakkında kan donduran bilgiler ve tarihin en karanlık örgütleri...

İnsanlık tarihindeki gizli deneylere en çok imza atmış ülkelerden birisidir Almanya. Özellikle Nazi Almanyası.

UFO teknolojisi konusunda çalışmalar yapan "Nazi Almanyası", görünmezlik teknolojisi, zamanda yolculuk ve boyut atlaması konularıyla da yakından ilgilenmiştir.

Bu gizli deneylerle ilgili olarak en çok adı geçen örgüt: Thule Örgütü'dür.

Nazi Kehanetleri, Okültizm ve Mistisizm

Nazi kehanetleri ya da Naziler ve Adolf Hitler ile ilgili kehanetler, okült ve mistik ya da metafizik gibi konularla ilgilenen kişilerin favori konularından biridir. Bu konuyla ilgilenen kişilere göre Nazi kehanetleri ilk olarak eski Yahudi yazmalarında ve efsanelerinde geçer. Danyalın kitabının ester bölümünde ilginç bir hikaye vardır: Söylentye göre bugünkü Filistin'e hakim olan bir kral Yahudilerden nefret etmektedir ve 9 oğluyla birlikte kurduğu darağaçlarında her gün onlarca Yahudi'yi asar. Sonra halk ona karşı ayaklanır ve kendisini aynı yerde 9 oğluyla birlikte asarak idam eder. Eski Yahudi takvimine göre olayın tarihi 5707'dir. Bu tarihi günümüz tarihine çevirirsek 1946 ya denk gelir. Bu tarih Nürnberg mahkemelerinin tarihidir. Mahkeme sonucunda 12 idam kararı çıkar. Firar eden Martin Bormann ve intihar eden Hermann Göring dışında 10 kişi, başta Yahudi kıyımı olmak üzere insanlığa karşı suçlardan dolayı asılır.

Gelmiş geçmiş en büyük kâhin kabul edilen Nostradamus un da Naziler ve Hitlerle ilgili dörtlükleri vardır. Dörtlüklerinin bazılarında 3 adet İsa karşıtından bahseder. Nostradamus yorumcularına göre bunlardan ilki Napolyon ikincisi de Hitler'dir. Bir dörtlükte ise açık bir şekilde hister kelimesi geçiyor. Bazı yorumculara göre bu apaçık şekilde Adolf Hitleri işaret ediyor. Bazı yorumculara göre buradaki hister kelimesi deli-çılgın manasında yani yine Hitler'i kastediyor.

Bir Garip Ezoterik Örgüt: Thule
Thule örgütü ve Nazi teknolojisi ve Nazilerin ilginç araştırmacı yanları ve Nazi bilim insanlarının ilgi alanları hep bir sis perdesi altında kalmış ve bu noktada bir çok spekülasyon üretilmiştir. Bu spekülasyonlar Nazilerin, atom bombası yapma girişimlerinden, yerçekime karşı gelen uçan disk teknolojilerine ve zaman yolculuğu araştırmalarına kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Bunlar ne kadar gerçek ya da ne kadarı doğru bunu bilmek ya da bu konuda net bir fikir beyan etmek oldukça güç ve hemen hemen imkânsızdır. Resmi ve bilimsel anlamda tarihe baktığımızda tüm bunlar birer saçmalıktan öte değildir.

Fakat tüm bunların ötesinde içerikte anlatılacak olan Thule örgütü ise, bir ezoterik öğreti ve örgüttür. Ve bu konudaki en gizemli örgüt olarak, derinlemesine incelenmeye de fazlasıyla değer.

Thule Örgütünün sembolü, çift boynuzlu Viking miğferidir. Söylemsel kökleri, kayıp kıta Mu'ya dayanan bu öğretinin temel konusu, insan psikolojisinin derinlikleri ve zamandır. Kimileri bu çift boynuzlu miğferin bir solucan deliğini simgelediğini düşünmektedir.

Thule Örgütü'nün amaçlarına gelince;

Zamanda gidip gelen üstün yaratıklarla ilişkiye geçmek,

Üstün bir arı ırk oluşturmak: (Bunun için de saf bir Cermen ırkı oluşturup pan-Cermenik bir Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve bu imparatorluğu arı ırkın oluşturulmasında kullanmak) ve bu arada,

Hıristiyanlık öncesi antik Alman kültürünün yeniden uyandırmak,

Böylece dünyanın yazgısını değiştirmek ve

Mu uygarlığına ulaşmaktı.

Gizlici örgüt ve öğreti olarak Thule'un felsefesine gelince; bunu Alman politikacı Dietrich Eckart, şöyle açıklıyordu: "Thule'un tüm sırları, eski bir kayıp uygarlığa dayanır. İnsanoğlu ile dış zekâlar arasında bazı varlıklar, bu sırlara erenlere büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadır. İşte bu güçtür ki, Almanya'yı dünyaya egemen kılacaktır".

Thule, temelinde, bir tür Zaman Gezmenleri Derneği idi! Hitler'i seçmesinin temel nedeni, Hitler'in bir çok özelliklerinin yanı sıra onun zaman gezmenliğine duyduğu ilgi idi. Bu durum Hitler'de Thule'a karşı direnilemez bir çekim oluşturuyordu. Ayrıca Hitler sıkı bir ezoterik öğreti tutkunu idi. Ön plana çıkmaya, kahraman olmaya meraklıydı ve tipik bir medyumdu! Onun bu özellikleri de Thule'un ona çekilmesini sağlıyordu.

Hitler'in Parapsişik Yönü
Hitler'in medyumsal-parapsişik yönünden söz etmek gerekirse eğer tamamı kırklara karışmış bir kasabada doğmuştu. O kasabada ruhlardan, medyumlardan geçilmiyordu! Kendisinin de metafizik yeteneği vardı. Birçok vizyonlar gördüğü, birçok bilgiler ifade ettiği bilinmektedir. Hitler' in çevresindekilerin görmediği fakat kendisinin gördüğü, birçok varlıktan söz ettiği kayıtlara geçirilmiştir. Hatta bu yüzden şizofren olduğundan bile kuşkulanılmıştır. Onun hitabeti ve kitleleri etkilemesi de birçok kişilerce parapsişik bir yetenek olarak algılanır. Keza yakın çevresi Hitler'in geceleri "Büyük Ruh" ismini verdiği bir bedensiz varlıktan geleceğe dair bilgi aldığı söylenir. Bu bilgilerden sonra büyü, mitler, Büyük Ruh, Mu, Thule, zaman gezmenliği, Şamballa derken, Hitler'in nasıl bir zihinsel karmaşaya sürüklendiğini açıkça görüyoruz. Hess, Oyuk Evren kuramı yanında bir de buzul kozmostan ve bir Buz Çağı'ndan söz ediyordu. Hitler kendi döneminde bu buz çağının ateş çağına dönüşeceğine inanmıştı. Üstelik bu çağı başlatmak için de kendisi seçilmişti! Rusya buzuluna orduyu yazlık elbiseyle göndermesinin nedeni buydu!

DİĞER GALERİLER