Takvim

Vav TV Canlı Yayın
ABONE OL

den kaçınma olarak mümkün! Vergi nasıl düşürülür? Vergi azaltmanın yolları nelerdir?

den kaçınma, vergi larına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi yükümlülüğünden kısmen kurtulması olarak tanımlanıyor. Dikkat edileceği üzere vergiden kaçınma, mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda mümkün olabiliyor. Vergiden kaçınma, daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşmakta. Vergiden kaçınma olarak mümkün. Vergi nasıl düşürülür? Vergi azaltmanın yolları nelerdir?

Daha az vergi ödemenin yolları

Vergiden kaçınma, vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi yükümlülüğünden kısmen kurtulması olarak tanımlanıyor.

Dikkat edileceği üzere vergiden kaçınma, mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda mümkün olabiliyor.

Vergiden kaçınma, daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşmakta.

   Diğer bir ifadeyle, bugünkü bir paranın yarınki bir paradan daha değerli olduğu kavramına dayalı.

   Böylece, gelecekte ödenen vergiler, bugün ödenen vergilerden daha az maliyetli olduğundan daha çok tercih ediliyor.

   Başlıca vergiden kaçınma yollarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün...

     ● Vergi kanunlarında düzenlenen istisna ve muafiyetlerden yararlanmak.


     ● Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından yararlanmak.


     ● Yasal takibe alınmış şüpheli alacaklardan karşılık ayırarak gider yazmak.


       ● Kanunen kabul edilmeyen giderler ayrımını çok iyi yaparak indirilebilecek giderlerden doğru ve tam yararlanmak.


       ● Stok maliyet yöntemlerini doğru seçmek. Maliyet çalışmalarında fire oranlarını doğru tespit ederek fire hakkını kullanmak.


       ● Serbest bölgelerde imalat yaparak ihracat yapmak.


         ● Grup şirketleri arasında ticari aktivite sağlamak, ortak yapılan giderleri doğru ve zamanında yansıtmak.


         ● Gayrimenkul gibi bazı değerleri şahıs üzerine almak yerine şirket aktifine alarak elden çıkarılması halinde vergi avantajını kullanmak.


         ● Vergi ertelemesi yöntemlerini uygulayarak, bazı kazançların fon hesaplarına (yenileme fonu gibi) aktarılması suretiyle vergiyi ertelemek.