Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Ekonomi
 • 09.12.2020 08:34
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 09.12.2020 08:34
ABONE OL

EGM ve 20 bin memur alımı başvuru şartları nedir? (polis alımı ve sağlık personeli)

İki Bakanlık bünyesine 20 bin memur alımı yapacak. Yayımlanan duyurulara göre ve bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 20 bin kişilik kadro ile alım yapacaklar. Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 Bin kişilik kadro ile Sağlık Personeli Alımı yapacağını bildirdi. En az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara Erkek ve lar başvuru yapabilecek. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM kapsamında 8 bin kişilik kadro ile Polis Alımı yapılacak. Kadın ve Erkek olmakla birlikte Ön Lisans ve Lisans mezunu alım yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve EGM 20 bin memur alımı başvuru şartları nedir?

Kamuya 20 bin personel alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 12 bin, EGM ise 8 bin personel alımı yapıyor. Yayımlanan duyurulara göre Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 20 bin kişilik kadro ile alım yapacaklar. Alımlar Polis ve Sağlık Personeli kadrolarında yapılacak. Erkek Kadın adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilanlara ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 Bin kişilik kadro ile Sağlık Personeli Alımı yapacağını bildirdi. En az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecek.

20 BİN MEMUR ALIMI KADRO DETAYLARI:

Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 Bin kişilik kadro ile Sağlık Personeli Alımı yapacağını bildirdi. En az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlara Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM kapsamında 8 bin kişilik kadro ile Polis Alımı yapılacak. Kadın ve Erkek olmakla birlikte Ön Lisans ve Lisans mezunu alım yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI:

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksiklik için 12 bin Personel alımı yapacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden alım yapılacak. Alımlar, 7000 Hemşire, 1700 Ebe, 2864 Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni ve diğer pozisyonlarrda yapılacak.

Söz konusu ilan için başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı tarafından tercih kılavuzu ile yapılacak. Adaylar 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için KPSSP3 puan türündenn puan almış olmaları ve 657 Sayılı Devlet

Memurları kanunun 48. addesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu yönde tercihler 01 Aralık 2020 tarhi itibari ile başlayacak olup en geç 07 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Tercihler sadece ÖSYM üzerinden Elektronik ortamda yapılacaktır.

   EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 BİN POLİS ALIMI:

   Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen müjdeye göre 2020 yılı 27. Dönem kapsamında 8 bin polis alımı yapılacak. Uzun süredir beklenen ilana göre Erkek ve Kadın adaylar olmak üzere Ön Lisans ve Lisans mezunu Polis Memur Alımı yapılacak.

   Aımlar 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 Polis Memuru öğrenci alımı kadrolarından oluşmaktadır.

   POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ

   POMEM polis alımına başvuru yapacaklar Halkbankasına giderek 150 TL'lik ücreti Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatıracak. Bu hesaba para yatırıldıktan sonra dekont alınacak ve saklanacak. Daha sonra adaylar aşağıdaki link üzerinden başvurusunu yapıp tamamlayacak.

   27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

   BU ADAYLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ OLACAK

   UYARI: 27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
   •Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
   •Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
   •Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
   •Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
   •Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

   POMEM BAŞVURU İLANI

   27. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

   a) T.C. vatandaşı olmak,

   b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

   ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

   Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

   d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

   e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

   f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

     g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

     ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

     1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

     2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

     h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

     ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

     i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

     j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

     k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

     l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.