Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.09.2020 14:22
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 21.09.2020 14:22
ABONE OL

: , hangi kesintiler olur?

Milyonlarca kişinin hayali rahat bir emeklilik hayatıdır. Kimisi ise emekli oldukça sonra da çalışmaya devam etmek ister. Peki nın dezavantajları var mıdır? Emekli olsa da bir süre daha çalışmak isteyenlerin merak ettiği ve gündemde sıkça araştırdığı sorular arasında , hangi kesintiler olur? Yer alıyor. İşte merak edilenler…

Emekli olduktan sonra çalışma: Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi, hangi kesintiler olur?

Emekli oldukça sonra çalışmak isteyenlerin öncelikle mutlaka bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmaya devam edilebilir, peki bu durumda maaş kesinti olacak mıdır? Emeklilikten sonra çalışanların maaşları kesilir mi, hangi kesintiler olur? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacakların bir diğer seçeneği ise Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmaktır.
Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte, yalnızca işveren tarafından aldıkları ücretten %7,5 oranında SGDP kesilmektedir. 4/b kapsamında emekli olanlardan 01.04.2016 tarihine kadar %10 oranında SGDP kesilmekteydi. Ancak belirttiğim tarihten sonra bu kesinti kaldırılmış olup 4/b kapsamında emekli olanlar emekli aylıklarını kesintisiz bir şekilde alarak, ticari faaliyetlerine devam edebilmektedirler.

KAMU EMEKLİLERİ DE SGDP'YE TABİDİR

Kamu emeklileri de 4/a ya da 4/b emeklileri gibi emekli olduktan sonra SGDP'ye tabi olarak özel sektörde 4/a kapsamında çalışabildikleri gibi ayrıca 4/b kapsamında yine SGDP'ye tabi olarak kendileri bir işyeri açarak çalışmaya devam edebilirler.
Bu şekilde çalışanların aylıkları kesilmemektedir.
Hangi statüden olursa olsun emekli olanların kamu kurumlarında çalışmaya başlaması 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz. Yani yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak kişilerin emekli aylıkları kesilmekte olup bunlar SGDP'ye dahil olarak çalışamazlar.

AYLIKLARI KESİLMEDEN GÖREV YAPARLAR

Ancak bu saydığımız maddenin de istisnaları mevcut olup bu kişiler aylıkları kesilmeksizin görev yapabilmektedirler.
Bunlar; Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz), vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60'ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36'ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularıdır.

4C'Lİ EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI

4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(b) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda;

6663 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldığından, 29.2.2016 tarihinden itibaren bu kişilerin emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.

4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(c) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda;

Emekli aylığı almakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

ENGELLİ OLARAK EMEKLİ OLANLARIN TEKRAR ÇALIŞMASI

2008 Ekim öncesi sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun 26'ncı maddesine göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan;

4(b) sigortalısı; 4(a) kapsamında sigortalı olursa prime esas kazançlarından geçici 14 üncü madde gereği sosyal güvenlik destek primi, 4(b) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı, 4(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilir.

4(a) sigortalısı; 4(a) kapsamında sigortalı olursa 27'nci madde gereği aylığı, 4(b) kapsamında sigortalı olursa geçici 14 üncü madde gereği aylığından sosyal güvenlik destek primi, 4(c) kapsamında sigortalı olursa 27 nci madde gereği aylığı kesilir.