Takvim

Bugünkü
Takvim
ABONE OL

leşen ’ye 1 milyon TL

geliştiren, üretimini leştirmek isteyen ’ler desteklenecek. ’in KOBİGEL kapsamında çıktığı 2 çağrıyla işletmelere 300 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Dijitalleşen KOBİ’ye 1 milyon TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), imalat sanayiinde leşmeyi destekliyor. KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında 2 çağrıya çıkan , geliştiren ve üretimini dijitalleştirmek isteyen 'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon liraya varan destek yolunu açtı. Destek oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin yüzde 30'u geri ödemesiz, yüzde 70'i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecek. Desteğe KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif işletmeler başvurabilecek. Proje çağrısı 17 Eylül saat 23.59'da kapatılacak.

BİRİNCİ ÇAĞRI:

İmalat sanayii sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi hedefleniyor.

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, imalat sanayii sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer artırıcı iyileştirmeler yapmak ve/ veya geliştirdikleri ürün/ yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek.

İKİNCİ ÇAĞRI:

İmalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması hedefleniyor.

İmalat sanayii sektörlerindeki KOBİ'ler, imalat sanayii sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri ya da birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek.

8 konuda proje sunulabilecek

Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayiinde kullanımı.

İmalat sanayiinde nesnelerin interneti.

İmalat sanayiinde endüstriyel robot teknolojileri.

İmalat sanayiinde akıllı sensör teknolojileri.

Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri.

İmalat sanayiinde siber güvenlik.

İmalat sanayiinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri.

İmalat sanayiinde artırılmış gerçeklik / Sanal gerçeklik teknolojileri.