Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Ekonomi
 • 15.04.2020 09:15
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 15.04.2020 09:15
ABONE OL

maddeleri neler? İşte yeni ekonomik önlem paketi içeriği

maddeleri neler? Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların telafi edilmesi için hazırlanan paket Meclis'e sunuldu. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, sektörün görüşüne açılan 62 maddelik taslak 15 maddelik teklife dönüştürüldü. Teklifi AK Parti Grup Başkan vekili açıkladı. Partiler arasında uzlaşma olursa teklifin yasal bekleme süreleri beklenmeden hızla komisyona getirilip Meclis'ten bu hafta çıkarılması planlanıyor. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

15 maddelik yeni ekonomik önlem paketi içeriği nedir?

Yeni torba yasa son dakika maddeleri neler? Sorusu milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Üç ay işten çıkarma yasağı, işyerlerine vergi kolaylığı, çiftçiye destek gibi pek çok konu hakkında detaylar yer alıyor. AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş, ekonomide koronavirüse karşı yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, sektörün görüşüne açılan paket, kanun teklifi taslağı geçtiğimiz hafta 62 madde olarak STK'ların görüşüne açılmıştı. Zaman alacak tartışmalı maddeler ayıklanarak 15 maddelik yeni teklif oluşturuldu.

İŞTE YENİ TORBA YASA MADDELERİ

ÜÇ AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

-Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.

-Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması sağlanacak.

İŞYERİNE VERGİ KOLAYLIĞI

- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.

- Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenebilecek. Bu süreler 3 ay uzatılabilecek.

   KONUT VE İŞYERLERİNE SU FATURASI GELMEYECEK

   - Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek, bu süre 3 ay uzatılabilecek.

   - Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek.

   - Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağı şirketlerden olası kaynak çıkışının engellenmesi ve Fonun denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunulması tarihi, Haziran yerine Eylül olacak.

   - Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde %25'inin dağıtılabilecek.

   EL KONULAN CİHAZ KULANIMA SOKULACAK

   - Kaçakçılıkla mücadelede el konulan, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve diğer malzemeler bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsis edilecek.

   ÇİFTÇİYE DESTEK

   - Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.

   - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

   - Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

   TEDAŞ ALACAKLARI

   - TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.

   - TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek.

   - Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1/8/2020 tarihine kadar uzatılacak.

   - Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilecek.

   E-İHALE DÖNEMİ

   - Hazine taşınmazlarına ilişkin ihaleler 31/7/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Bu süre de 3 ay uzatılabilecek.

   - Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi vs. yöntemlerinin Bakanlıkça belirlenmesi,

   ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE KAYNAK

   - Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

   SEÇİMLER DE ERTELENİYOR

   - Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimler, seçmen askı süreleri gibi yasal zorunlulukların koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde yürütülmesi mümkün olmadığı için ertelenecek.

     TORBA YASA NEDİR?

     Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.