Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.04.2020 14:14
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 04.05.2020 11:57
ABONE OL

Engelli maaş ödemesi ne zaman? Nisan 2020 ödeme günleri

Nisan ayında 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman ödenecek araştırması başladı. Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar.

Engelli maaş ödemesi ne zaman? Nisan 2020 ödeme günleri

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler de yükseldi. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri arttı.

2022 MAAŞI NİSAN 2020 ÖDEME GÜNLERİ

- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

2020 YILI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI

1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2020 arasında yatacak olan 2022 maaş tutarları şu şekilde

- 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı – 672 TL
- 18 Yaş altı engelli yakını aylığı – 537 TL
- %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı- 805 TL
- %40-69 arası engelli aylığı- 537 TL

2022 Engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu.

Nereye, Nasıl Başvurulur?

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

Aylıktan faydalanamayacak kişiler?

Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.

Özürlü Aylığı ve Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Bağlanır?

%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.

Aylık bağlama süreci nasıldır?

1.Adım: SYDV'den alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile

gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)

2. Adım: Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1 'de yer alan Aylık Başvuru Formu imzalanır.

3. Adım: Başvuruda bulunan kişilere EK-1 'de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.

4.Adım: Sosyal incelemesi yapılır (Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.).
5.Adım: Değerlendirmesi yapılır ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilir.
6. Adım: Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli işlemlerden sonra aylık bağlanır. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.