Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.03.2020 12:17
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 21.03.2020 12:17
ABONE OL

Kimler idari izin yapıyor? İdari izin den düşülür mü? İdari izin kaç gün, uzatıldı mı?

İdari izin den düşülür mü? sorusunun yanıtı binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler dahilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında bazı memurlar 'tan itibaren idari izinli sayıldı. İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.

İdari izin kaç gün, uzatıldı mı? İdari izin yıllık izinden düşülür mü?

Tüm dünyayı endişelendiren ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs vakaları sonrasında çeşitli önlemler alınmıştı. Bu anlamda en çok merak edilen kamu kuruluşlarında çalışanların durumu olmuştu. Pandemi haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle idari izin konusu bir kez daha gündeme geldi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişiler izinli olacak. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

İDARİ İZİN KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Yayınlanan 3 maddelik genelgede şu ifadeler yer alıyor: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' Denildi.

İDARİ İZİN KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişiler izinli olacak.

Yukarıda belirtilen çalışanlar 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."

İDARİ İZİN YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), idari izin sürelerinin devlet memurunun yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca çok fazla görüş talep edildiğini duyurdu.

DPB, devlet memurunun yıllık izin süresinin idari izin ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda Başkanlığın 29/04/2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü bulunduğunu, bu görüş kapsamında hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

DPB'nin bu görüşüne göre;

– Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günleri yıllık izne dahil edilmelidir.

– Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerekiyor.

– Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerekiyor.

– 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiği değerlendirildiğinden, kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

– Yıllık iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunduğu mütalaa edilmektedir.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.