Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.05.2019 15:16
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 24.05.2019 17:12
ABONE OL

bünyesine yapılacak olan 55 bin memur- personel alımının detayları belli oldu

bünyesine yapılacak olan 55 bin memur- personel alımının detayları belli oldu. Yapılacak olan söz konusu memur alımları 14 farklı kadro için yapılacak. Bu kadrolar haberimizde yer almakta olup PTT personel alımı süreci ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

2019 PTT personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara memur alınacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü () tarafından şartsız 55 bin memur alımının başvuru şartları, başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT başvuruları nasıl yapılır? Alımlar hangi illerde yapılacak?

PTT PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

- Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

- Tekniker

- Mühendis

- PTT Uzman Yardımcısı

- Avukat

- Postacı

- Mimar

- PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

- PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

- PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

- Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.