Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.06.2018 Gazete
ABONE OL

Yıkım kararı ve cezalar iptal edilecek

kapsamında verilen yapılara, dönüşüm uygulanana kadar su, elektrik ve doğalgaz aboneliği verilecek, alınan yıkım kararları ile tahsil edilmeyen idari para cezaları iptal edilecek

Yıkım kararı ve cezalar iptal edilecek

Kamuoyunda imar barışı olarak bilinen düzenlemeyle verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için başvurular bugün başladı. İmar ve ruhsat sorunu olan 13 milyon binayı kayıt altına alacak olan düzenlemeyle, bu yapıların dönüşümünün kolaylaştırılması hedefleniyor. Düzenleme, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların, dönüşüme kadar olan süre içindeki birçok problemine de çözüm getiriyor. İşte Yapı Kayıt Belgesi'nin bina sahiplerine sağlayacağı avantajlar:

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN BİNALAR NASIL KULLANILACAK?
Yapı Kayıt Belgesi alan binalara, geçici süreyle su, elektrik ve doğalgaz aboneliği verilecek.

HUKUKİ SORUNLAR NE OLACAK?
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapı hakkında alınan yıkım kararı ile tahsil edilmeyen idari para cezaları iptal edilecek.

TAPU ALINIP, KAT MÜLKİYETİ KURULABİLECEK Mİ?
Bu yapılara tapu alınabilecek. Ayrıca, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Ancak bu işlemler için ayrıca bedel ödenecek. Bu bedel, belge başvuru bedelinin 2 katı olacak.

BU BİNALAR SATILABİLECEK Mİ?
Evet, bu binalar alınıp satılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi bulunan yapıların satış işlemlerinde kredi kullanılabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİ?
Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Belge düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT ARSALAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?
Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılacak.

BAŞVURU SÜRESİNİ KAÇIRIRSAK NE OLACAK?
Gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.

YANLIŞ BEYAN YAPILIRSA NE OLUR?
Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. Bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek. Ayrıca yanlış beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

YANLIŞ BELGE İPTAL OLUR MU?
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilecek ve bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak.


YARIN: İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK