Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.05.2014 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 12.05.2014 13:35
ABONE OL

Fazla ücreti belirlendi

, 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük saatleri dışında fazla çalışma yapacak e ödenecek fazla çalışma saati ücreti ile fazla çalışma yaptırılacak toplam süreyi belirledi.

Kamu çalışanlarına müjde!
Buna göre 1 Mayıs-31 Ekim 2014 tarihleri arasında fazla çalışma ücreti, saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan e fazla çalışmanın her bir saati için 1,54 TL olarak belirlenmiş fazla çalışma saati ücretinin 5 katı olarak ödenecek.

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Satış ve İade İşlemlerinde Fiilen Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 'nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 21 Nisan 2014 tarihinde kararlaştırıldı.

Karar ile Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelden, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

-ÖDEMENİN USUL VE ESASLARI-

6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek. Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K cetvelinde belirlenmiş 1,54 TL'lik fazla çalışma saati ücretinin 5 katı esas alınacak. Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenecek. Bu cetvel fazla çalışma yapan personel ile birimi amiri tarafından imzalanacak. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Karar'ın hükümleri 1 Mayıs 2014 ile 31 Ekim 2014 tarihleri arasında uygulanacak.