Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.02.2011 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 18.02.2011 11:36
ABONE OL

Kim ne kadar alacak?

Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan personele ödenecek oranları belirlendi.

Kim ne kadar ek ödeme alacak?
Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak nin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'i 30 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan Yönetmelik ile Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esasları belirlendi.

Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacak. Yine aynı şekilde özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı da ek ödeme yapılmayacak.

EK PUAN VERİLMESİNE YENİ KRİTERLER


Yapılacak asgari ek ödeme oranları, Yönetmelik gereğince ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) yönetici payı ek ödeme oranının; öğretim elemanları için yüzde 20'sinden, diğer personel için ise yüzde 10'undan az olamayacak. Bir öğretim üyesi ve görevlisine yapılacak ek ödemede; yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının en fazla yüzde 75'ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla yüzde 15'ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacak. Bunların toplamı yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçemeyecek. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Öğretim elemanı dışındaki personele nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının yüzde 1'ine kadar yönetim kurulu kararıyla ek puan verilebilecek. Yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 20'sinden fazla olamayacak.

YÖNETİCİLERE YAPILACAK EK ÖDEME

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, uygun görülen birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen tutarda ek ödeme yapılacak. Yine aynı şekilde, döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen sınırları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen oranda ek ödeme yapılacak.

GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE YAPILACAK EK ÖDEME

Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebileceğinin belirtildiği Yönetmelik ile belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda yapılacak ek ödeme emsali personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak ilgili birim tarafından belirlenecek.

DAĞITILAMAYACAK GELİRLER

Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılmayacak. Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınacak.

EN FAZLA EK ÖDEME REKTÖR VE YARDIMCISINA

Katsayı cetvelinde belirlenen oranlara göre ek ödemeden faydalanan Yüksek öğretim çalışanlarında en fazla katsayı aralığı rektör ve yardımcısına tanındı. Buna göre Rektör ve Rektör yardımcısının katsayı aralığı 4.00-4.50, Dekan/Başhekim, Dekan Yardımcısı/Başhekim Yardımcısı'nın katsayı aralığı 3.50-4.00, Prof. Dr.'un katsayı aralığı 3.00-3.50, Doç. Dr. Katsayı aralığı 2.50-3.00, Yrd. Doç. Dr.'un katsayı aralığı 2.00-2.50, Öğretim Görevlisi, Uzman Doktor, Araştırma Görevlisi, Tabip, Hastane Başmüdürü'nün katsayı aralığı 1.20-2.20, Başhemşire, Saymanlık Müdürü, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman'ın katsayı aralığı 1.00-1.70, Hastane Müdür Yrd., Eczacı'nın katsayı aralığı 0.80-1.40, Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager ve Fizikçinin katsayı aralığı 0.60-1.30, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı ve Veznedar'ın katsayı aralığı 0.40-1.00, Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför ve Terzi'nin katsayı aralığı ise 0.35 ile 0.90 arasında belirlendi. Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları ise yönetim kurullarınca belirlenen oranların yüzde 10 fazlası dikkate alınarak hesaplanacak.

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.