;

Antiviral ilaçlar nelerdir

Antiviral ilaçlar nelerdir
Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara genel olarak 'antiviral ilaçlar' adı verilir. Bu bölümde antiviral ilaç terimi ile grip tedavisinde kullanılan ilaçlar kastedilmektedir. Domuz gribi tedavinde kullanılan iki antiviral ilaç vardır. Bunlardan biri 'oseltamivir' etken maddeli 'Tamiflu' diğeri de 'zanamivir' etken maddeli 'Relenza'ır. Tamiflu tablet (1 kapsülde 75 mg) ve süspansiyon (1 mililitrede 12 mg) şeklinde ağız yoluya alınır. Relenza (bir kapsilünde 5 mg) ise solunum yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Her iki ilaç da ülkemizde mevcuttur.

HANGİ MEKANİZMA İLE ETKİLİ OLURLAR?
Bu ilaçlar 'nöraminidaz inhibitörleri' olarak bilinir. Nöraminidaz grip virüslerinin yüzeyinde bulunan ve kısaca N harfi ile gösterilen enzimlerdir. Bu enzim, virüs partiküllerinin enfekte olmuş hücrelerden salınımı ve bulaşıcı virüsün vücutta daha fazla yayılmasında rol oynar. Bu enzimin bloke edilmesi ile virüsün çoğalması ve solunum yollarında yayılması durdurulmuş olur. Bu sayede hem hastalık süresi ve belirtilerin şiddetinde hem de bulaştırıcılık azalmış olur.

HANGİ HASTALARA VERİLMELİDİR?
Domuz gribi birçok hastada hiçbir ilaca gerek kalmadan düzelmektedir. Bu ilaçların sağlıklı olan ve ağır hastalık belirtisi göstermeyen kişilere verilmesi doğru değildir. CDC' ye göre antiviral ilaçlar şu kişilere verilmelidir:
Ağır grip tablosu gösterenler (kanıtlanmış veya muhtemel grip teşhisiyle hastaneye yatırılan hastalar)
Komplikasyon ihtimali yüksek olan 2 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üzerinde olanlar, gebeler, kronik veya bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar
19 yaşından küçük olan ve sürekli aspirin tedavisi görenler
2-4 yaş arasında olan ve yüksek riskli hastalıkları veya ağır hastalık tablosu olmayan çocuklar için antiviral tedavi gerekmez. Buna karşılık zatürree ile uyumlu şikayet ve muayene bulguları olan gripli çocuk veya erişkinlere ise gecikmeden antiviral tedavi başlanmalıdır.

HANGİ HASTALAR İÇİN GEREKLİ DEĞİLDİR?

Antiviral ilaçlar komplikasyon riski yüksek olmayan veya ağır bir hastalık tablosu göstermeyen veya hastanede tedavileri icap etmeyen hastalara verilmemelidir. Doktorlar, risk grubunda olduğu halde klinik bulguları iyi olan hastalara tedavi başlamama kararı da alabilir.

ANTİVİRAL İLAÇLARA NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?
Antiviral ilaçlardan beklenen faydanın ortaya çıkması için tedavi, hastalık belirtilerinin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde verilmelidir. Antiviral ilaçlar, herhangi bir sebeple tedaviye geç başlanan hastalarda da hastanede yatış süresini ve ölüm oranını azalttığı için ağır hastalarda geç de olsa verilmelidir.Tedaviye başlamak için hastaların test sonuçları beklenmemelidir. Çünkü çeşitli sebeplerle birçok hasta grip olduğu halde testler negatif çıkabilir. Hızlı antijen testlerinin H1N1 virüsü için duyarlılığının yüzde 10-70 arasında olduğu unutulmamalıdır.

TEDAVİ SÜRECİ NE KADARDIR?
Tamiflu veya Relenza tedavi süresi 5 gündür ancak ağır hastalık tablosu sebeiyle hastaneye yatması gereken hastalarda bu süre daha uzunn olabilir.
  • 03 Aralık 2009, Perşembe