Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.05.2019 10:05
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 19.05.2019 13:58
ABONE OL

100. yıl mesajları: Resimli en güzel ve sözleri! (Atatürk sözleri)

Bugün ! Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 100'üncü yılı. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak yurdun her yanında gösteriler ve törenlerle kutlanır. Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik. İşte 19 Mayıs ile ilgili en güzel mesajlar...

19 Mayıs 100. yılında kutlanıyor. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs bugün. Türk Milleti'nin kahramanca çarpışmasıyla kazanılan destansı bir mücadele öyküsünün başlangıcı 19 Mayıs ile ilgili kutlama mesajları araştırılıyor. İşte 19 Mayıs 100. yılına özel en güzel mesajlar ve sözler...

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Zafer barışın en kısa yoludur.

- 19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

- 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

- Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

- Rica ile, merhamet dilenmekIe bir millet ve devletin şeref ve istikIâIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamaIıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Spor gençIiğin kuvvet kɑynɑğıdır.

- Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

- Millet, millî hɑkimiyet esɑsını ve Türk Milliyetçiliğini kɑbuI etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çɑlışɑcɑktır.

- Zɑferin büyükIüğü, sɑvɑşın çetinIiği iIe öIçüIür.

- Bütün ümidim gençliktedir. Her kɑfɑnın ɑnIɑmɑktɑn ɑciz olduğu yüksek bir vɑrlıktır gençlik.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİK VE SPORLA İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLERİ

- Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

- Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

- Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir.

- Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

- Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

- Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.

- Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

- Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.

- Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

- Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

- Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

- Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti ) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.

- Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.