Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.04.2019 11:15
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 29.04.2019 11:15
ABONE OL

ipucu sorusu cevabı: hangi ülkede? Hangi ülke sınırları içerisinde? 29 Nisan 12.30 yarışması

ipucu paylaşıldı. Bugünkü 12.30 yarışmasında ödül 10 bin TL. İpucu sorusu ile ilgili olacak. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, ipucu sorusunun Batum hakkında olduğu bildirildi. Peki, Batum hangi ülke sınırları içerisindedir? İşte 29 Nisan sorusu ve cevabı...

Batum hangi ülke sınırları içerisindedir?

ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. Mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz önemli bir tatil merkezi olan sakin ve huzurlu bir şehir; ile ilgili sevgili hadiciler. Karadeniz kıyısında yer alan bu liman kenti, Türkiye sınırına yakınlığı ve vizesiz ülkeler arasında yer alması nedeniyle son yıllarda artan bir şekilde ilgi görüyor. Peki siz Batum'un hangi ülke sınırları içerisinde olduğunu biliyor musunuz?" denildi. Peki, Batum hangi ülke sınırları içerisindedir? İşte 29 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 NİSAN 2019)

Soru: Batum hangi ülke sınırları içerisindedir?

CEVAP: GÜRCİSTAN

Batum, Gürcistan sınırları içerisinde yer almaktadır.

Batum, Transkafkasya Demiryolu'nun ve Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman ve ticaret merkezidir. Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktadır ve subtropikal iklimin olduğu bölgede bol meyve ve çay yetişir. Petrol rafinerisi ve gemi yapımcılığıyla da tanınmıştır. Türkiye'yi karayoluyla Gürcistan ile Azerbaycan'a ve Orta Asya cumhuriyetlerine bağlayan Sarp Sınır Kapısı Batum'a açılır.

Batum'un eski Yunan kolonisi olarak Batis adıyla kurulduğunu sanılır. Kent, orta çağa değin Gürcü krallıklarının ve prensliklerinin yönetimlerinde kaldı.

İlkçağ'da Pers İmparatorluğu'nun egemenlik sınırı içinde "Bathys" diye anılan kent, önce Pontos Krallığı'nın daha sonra ise Romalıların eline geçti. Ortaçağda Gürcistan'a bağlandı. XIII. yüzyılda Moğol egemenliğine girdi.

1564'te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar tarafından fethedildi. Lazistan Sancağı'nın merkezi oldu. 314 senelik Osmanlı egemenliğinden sonra, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'nın işgaline uğradı. Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması ile şehir Rusya'ya bırakıldı. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın bölgeden çekilmesiyle şehir Brest-Litovsk Antlaşması uyarınca 14 Nisan 1918 tarihinde Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Mondros Mütarekesi uyarınca önce İngilizlere, sonra Gürcistan'a bırakıldı.

1918 yılında kurulan Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı. Misak-ı Milli sınırları içerisinde sayıldığı için, Akif Sümer, Ahmet Fevzi Erdem, Ali Rıza Acara, İmamzade Edip Dinç ve Hahutzade Ahmet Nuri Efendi, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Batum milletvekilleri olarak katıldılar. Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Artvin ve Ardahan geri alınırken, 7 Mart 1921'de Batum da alındı, Fakat 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması gereğince Bolşevik ordularının ele geçirdiği Gürcistan'a bırakıldı. Ancak cepheye antlaşma ile ilgili haber ulaşmadığı için 20 Mart'ta 11. Kızıl Ordu'ya bağlı süvari alayı, TBMM Ordusu birliklerine saldırdı ve bir kısımını esir aldı.

1877 öncesinde 15.000'e kadar yükseldiği şeklinde bilgiler mevcut olan Batum bölgesinin şehir nüfusu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile buradaki Müslümanların Anadolu'ya doğru göçleri sonucunda 8.671'e kadar gerilemiştir. 1880 yılından sonra ise başta petrol olmak üzere sanayinin gelişmesi ve Batum demiryolunun yapılması gibi nedenlerle Batum'un şehir merkezinde, Rus ve Ermenilerin nüfusu artmaya, Müslümanların sayısı ise azalmaya başlamıştır. Böylece 1917 yılına gelindiğinde Batum'un şehir merkezinde Müslüman nüfusun oranı %15'lere kadar gerilemiştir. Fakat 1918 yılında şehrin Osmanlı idaresine geçmesi ile 1878'den sonra şehirden ayrılanların geri dönmeye başlaması sonucunda Müslümanların nüfus oranı %37'ye kadar yükselmiştir.

Kent, 16 Temmuz 1921'de kurulan Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi oldu. Moskova Antlaşması'nın teyidini sağlayan Kars Antlaşması sonucunda Sovyet Gürcistanı'na bırakılması onandı. Yapılan antlaşmaya göre Acaristan özerk cumhuriyetinin özerkliği Türkiye devletinin garantörlüğü altındadır. Batum (Acaristan) Rusya'ya verilirken bazı kurallara uyma zorunluluğu ile bırakıldı. Bunlardan en önemli maddesi: Batum (Acaristan) sınırları içindeki halkın etnik kimliğine, dini kimliğine kesinlikle müdahale edilmeyeceğidir. Bu kurallara uyulmaması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin müdahale hakkı vardır.

Gürcistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Acara özerk cumhuriyeti yönetiminin başına Aslan Abaşidze geldi. Mayıs 2004'te Abaşidze iktidarı, merkezi yönetimin desteğindeki halk hareketiyle son buldu.