T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45

T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN Davacı Mehmet Emin KARAKAŞ tarafından davalı Cahit KARAKAŞ aleyhine açılan mahkememizde Ortaklığın giderilmesidavası açtığı, davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce davacı vekilinin beyandilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizin tanımlanamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/07/2024 günü saat: 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/05/2024

Basın No: ILN02037708

#ilan.gov.tr