BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34

T.C.

BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1911

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Kırşeyhler Mahallesi, 4339 parselin davacı Maliye Hazinesi tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/1911 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıfbank şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01987209

#ilan.gov.tr