T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/520

DAVALI : ZAHIA TEBBOUB

Davacı BAHRİ DOĞAN, davalı, ZAHIA TEBBOUB arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TebligatKanunun31. maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından7günbitiminden sonra iki hafta içerisinde davaya karşı cevap verme hakkının olduğu hususu 99705269928 yabancı kimlik numaralı, Cezayir uyruklu, MİLOUD ve HELİMA'den olma 23/05/1983 doğumlu davalı ZAHIA TEBBOUB'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01946770

#ilan.gov.tr