T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:07

T.C.

BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1185 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Yalnızçam Mahallesi bulunan, 220 ada, 15 parselin davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/1185 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıflar Bankası şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01946711

#ilan.gov.tr