SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:07
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:07

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/1312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1207

PARSEL NO : 2

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal LEVENT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1207 ada,

2 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1312 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01938485

#ilan.gov.tr