T.C. AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 29 Kasım 2023, 00:09
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 29 Kasım 2023, 00:09

T.C. AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/559 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : K.MARAŞ İLİ, AFŞİN İLÇESİ, KUŞKAYASI MAHALLESİ

PARSEL NO : 717

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.000,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : REŞİT KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/559 Esas sayısında dava açılmıştır. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01938386

#ilan.gov.tr