ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:19
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 00:19

T.C.ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/536 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Derecik İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Kamulaştırılan Alan ve Esas Mevki Maliki
2023/536 Derecik Orta Mahalle 720 ada 204 parsel 28,18 m2 Mirhan SEVİM
2023/537 Derecik Orta Mahalle 731 ada 2 parsel 516,25 m2
AYŞE TUNÇ KN:20429009736
ABDULVAHAP TUNÇ KN:20426009890
BAHAR TUNÇ KN:20420010076
BİLAL TUNÇ KN:42907260774
BÜLENT TUNÇ KN:45325180198
EMRE TUNÇ KN:66247374212
EYYUP TUNÇ' KN:20423009954
HÜSNA TUNÇ KN:34771532170
İSA TUNÇ KN:15431176682
LEVENT TUNÇ KN:12518273784
MUSA TUNÇ KN:24112887564
NERMİN TUNÇ KN:22330946650
SÜMEYYA TUNÇ KN:27316780532
ŞERMİN TUNÇ KN:16223150156
ŞİMAL TUNÇ KN:20354012276
YAKUP TUNÇ KN:21013990768
ZEKİ TUNÇ KN:20411010368

Basın No: ILN01934587

#ilan.gov.tr