PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:25
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:25

T.C.

PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıdaki tabloda malikleriyle, bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Pülümür Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.06/11/2023

DOSYA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA / PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALANIN M2' ADI SOYADI DURUŞMA GÜNÜ-SAATİ
2023/65 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 117/10 10.150,64 Ali Ateş, İsmail Ateş, Mahmut Ateş, Musa Kazim Ateş, Yusuf Ateş, Müslüm Ateş 23/11/2023

09:20

2023/66 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 158/3 4.221,24 Ali Asker Ceylan, Ali Ekber Ceylan, Fatma Güzel, Gülay Çinkılıç, Gülüstan Taşçı, Hasan Hüseyin Ceylan, Kıymet Akyıldız, Mehmet Ali Ceylan, Sakine Ayran, Yemoş Bulut 23/11/2023

09:25

2023/67 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 117/9 368,05 Ali Ateş, İsmail Ateş, Mahmut Ateş, Musa Kazim Ateş, Yusuf Ateş, Müslüm Ateş 23/11/2023

09:30

2023/68 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/21 2.894,87 Aynur Açıkbaş, Fidan Uzun, İbrahim Uzun, Birol Uzun, Saim Uzun, Yılmaz Uzun 23/11/2023

09:35

2023/69 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 154/4 10.519,78 Cemile Tural, Cevahir Coşkun, Cezair Areli, Mehmet Işık, Müslüm Işık, Zeki Işık 23/11/2023

10:00

2023/70 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 153/1 4.788,65 Elif Yıldız, Gülşah Irmak, Hakan Irmak, Haydar Erdal, Mahmut Erdal 23/11/2023

10:05

2023/71 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 165/1 11.524,75 Cemile Tural, Cevahir Coşkun, Cezair Areli, Mehmet Işık, Müslüm Işık, Zeki Işık 23/11/2023

10:10

2023/72 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/5 5.963,69 Binali Uzun, Hakkı Uzun 23/11/2023

09:55

2023/73 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/127 605,12 Aynur Açıkbaş 23/11/2023

10:15

2023/74 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 154/11 1.177,75 Elif Coşkun, Hasan Hüseyin Coşkun, Mesut Coşkun, Murat Coşkun, Nihat Erim Coşkun, Özgüt Coşkun, Tayyar Coşkun, Tülün Coşkun, Yılmaz Coşkun, Fatma Coşkun, Nevim Coşkun, Rıza Coşkun, Sevim Coşkun, Nuri Coşkun, Taner Coşkun 23/11/2023

11:10

2023/75 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 160/4 23.758,33 Ali Han, Ali Ekber Oğuz, Aydın Oğuz, Aynur Oğuz, Aysel Oğuz, Ayten Oğuz, Barış Oğuz, Çiğdem Bulut, Haluk Oğuz, Kadife Oğuz, Kenan Oğuz, Melten Oğuz, Metin Oğuz, Nazan Oğuz, Nurcan Oğuz, Onur Engin Oğuz, Ozan Oğuz, Resmigül Tok Oğuz, Seçkin Albayrak, Sevim Oğuz, Şükrü Han, Tevfik Oğuz, Tülay Demirbilek, Tülin Kul, Türkan Oğuz Kaya, Veysel Faik Oğuz, Yadigar Oğuz, Ayten Aslan, Gül Oğuz, Güler Han, Gülnur Oğuz, Hakkı Oğuz, Hüseyin Oğuz, Kenan Oğuz, Menefşe Oğuz, Murat Oğuz, Nimet Han, Nurgül Oğuz, Nursel Oğuz, Rıza Oğuz, Selma Oğuz, Tülün Oğuz, Yıldız Oğuz 28/03/2024

09:05

2023/76 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 160/4 545,75 Ali Asker Ceylan, Ali Ekber Ceylan, Fatma Güzel, Gülay Çinkılıç, Gülüstan Taşçı, Hasan Hüseyin Ceylan, Kıymet Ayıldız, Mehmet Ali Ceylan, Sakine Ayran, Yemoş Bulut 23/11/2023

10:20

2023/77 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 158/4 5.857,82 Celyan Gül, Dilek Genç, Gamze Yavuz, Gönül Aslan, Gülüstan Derin, Hicran Gül, Musa Gül, Saime Han, Veli Gül 23/11/2023

10:25

2023/78 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 161/11 14.443,17 Alişan Aslan, Fikriye Ulucan, Hatice Aslan, Fidan Arslan, Şükrüye Aslan, Süleyman Aslan, İsmail Aslan 23/11/2023

11:20

2023/79 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 161/9 16.676,34 Belgüzar Ceylan, Gülüzar Tosun, Güneş Taşdemir, İpek Doğan, Keko Taşdemir, Kudret Taşdemir, Mehmet Ali Taşdemir, Suat Taşdemir, Şükrüye Doğan, Yılmaz Taşdemir, Süleyman Taşdemir, Hüseyin Taşdemir, Hakkı Taşdemir, Saray Taşdemir 23/11/2023

11:30

2023/80 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/4 5.475,52 Cemal Uzun 23/11/2023

10:30

2023/81 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/8 2.601,32 Binali Uzun, Hakkı Uzun 23/11/2023

09:45

2023/82 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 161/6 9.688,94 Gülnur Alkış Gök, Gülseren Korkmaz, Gülüstan Kılıç, Kadife Tekin, Teberik Büklü, Kadriye Yıldırım 23/11/2023

11:35

2023/83 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 161/7 12.083,99 Ali Alkış, İsmail Alkış, Müslüm Alkış 23/11/2023

10:35

2023/84 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 161/12 53.421,38 Belgüzar Ceylan, Gülüzar Tosun, Güneş Taşdemir, İpek Doğan, Keko Taşdemir, Kudret Taşdemir, Mehmet Ali Taşdemir, Suat Taşdemir, Şükrüye Doğan, Yılmaz Taşdemir, Süleyman Taşdemir, Hüseyin Taşdemir, Hakkı Taşdemir, Saray Taşdemir 23/11/2023

11:40

2023/85 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/128 10.428,40 Aynur Açıkbaş, Fidan Uzun, İbrahim Uzun 23/11/2023

11:45

2023/86 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/6 11.005,66 Binali Uzun, Hakkı Uzun 23/11/2023

09:50

2023/87 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/15 5.682,22 Ahmet Özdeniz, Burhan Özdeniz, Mahbup Özdeniz, Murat Özdeniz, Orhan Özdeniz, Sevim Bulmuş, Şadiye Aktaş, Özden Ertürk, Safiye Es, Nafiye Bilgili, Rafiye Fırat, Makbule Bulmuş 23/11/2023

11:50

2023/88 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/14 7.350,15 Ali Cengiz Özdeniz, Barış Özdeniz, Çetin Özdeniz, Enver Tekiner, Gülnar Tekiner Satıcı, Gülümser Tekiner, Güner Tekiner, Mesut Özdeniz, Musa Tekiner, Önder Tekiner, Ümit Özdeniz, Veli Özdeniz, Yurdagül Yıldız 23/11/2023

10:40

2023/89 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/11 52.224,75 Necla Yetkin, Nimet Yetkin, Zülfükar Yetkin, İpek Yetkin, Mesut Yetkin, Coşar Yetkin, Nazlı Yetkin, Nurten Yetkin, Yaşar Yetkin, Zülleyha Yetkin 25/01/2024

10:00

2023/90 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/13 13.065,32 Ali Cengiz Özdeniz, Barış Özdeniz, Çetin Özdeniz, Enver Tekiner, Gülnar Tekiner Satıcı, Gülümser Tekiner, Güner Tekiner, Mesut Özdeniz, Musa Tekiner, Önder Tekiner, Ümit Özdeniz, Veli Özdeniz, Yurdagül Yıldız 23/11/2023

10:45

2023/91 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/19 12.749,69 Ahmet Özdeniz, Burhan Özdeniz, Mahbup Özdeniz, Murat Özdeniz, Orhan Özdeniz, Sevim Bulmuş, Şadiye Aktaş, Özden Ertürk, Safiye Es, Nafiye Bilgili, Rafiye Fırat, Makbule Bulmuş
2023/92 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/12 19.958,71 Ahmet Özdeniz, Burhan Özdeniz, Mahbup Özdeniz, Murat Özdeniz, Orhan Özdeniz, Sevim Bulmuş, Şadiye Aktaş, Özden Ertürk, Safiye Es, Nafiye Bilgili, Rafiye Fırat, Makbule Bulmuş 23/11/2023

13:00

2023/93 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/18 5.257,48 Ali Cengiz Özdeniz, Barış Özdeniz, Çetin Özdeniz, Enver Tekiner, Gülnar Tekiner Satıcı, Gülümser Tekiner, Güner Tekiner, Mesut Özdeniz, Musa Tekiner, Önder Tekiner, Ümit Özdeniz, Veli Özdeniz, Yurdagül Yıldız 23/11/2023

10:50

2023/94 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 170/1 5.636,65 Erdoğan Kırancı, Güler Ayyıldız, İsmail Kırancı, Mustafa Kırancı, Remzi Kırancı, Şahin Kırancı, Yeter Kırancı
2023/95 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 144/22 12.231,18 Bahri İzgen, Fatma Tülay Erdoğan, Tülin Doğan, Zafer İzgen 23/11/2023

11:00

2023/96 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/19 5.459,85 Aynur Açıkbaş, Fidan Uzun, İbrahim Uzun, Birol Uzun, Saim Uzun, Yılmaz Uzun 23/11/2023

09:10

2023/97 Tunceli İli, Pülümür İlçesi, Merkez Muhtarlık Mahallesi 151/16 19.411,06 Mehmet Karcı 23/11/2023

11:05

Basın No: ILN01934598

#ilan.gov.tr