ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:23
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:23

T.C.

ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/77 Tereke

İLAN

Adana ili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cilt No:8 Hane No:445 Aile Sıra No:4 te nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma dan olma Aksaray 01/04/1957 doğumlu. 14374311846 T.C. Kimlik numaralı 05/06/2017 tarihinde vefat eden muris ALİ RIZA GÜNGÖR'ün mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/77 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911937

#ilan.gov.tr