Peygamber Efendimizin HZ Muhammed (sav) mucizeleri nelerdir?

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün Mevlid Kandili ile birlikte tüm islam alemi tarafından coşkuyla kutlanacak! Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'in en büyük ve daimi mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Mucize; gerçekte Allah'ın fiilidir. Mecazen kullanılan "Peygamberin mucizesi" ifadesi, mucizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. Kainattaki en büyük hadise ise, Yüce Allah'ın habibim dediği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleridir. Buna binaen Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid Kandili'nde, efendimizin mucizelerini sizler için derledik.

Mucize 'el-Mucizetü' kelimesi, 'el-Aczü' kökünden, ifal vezninde ism-i fail olup, manası 'insanı aciz bırakan, karşı konulamaz, olağan üstü' demektir. Bir olayın mucize sayılabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:
Mucize; gerçekte Allah'ın fiilidir. "Peygamberin mucizesi" denilmesi, mucizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir.
Mucize peygamberlerde meydana gelir. Peygamber olmayan birinin gösterdiği olağan üstünlüğe mucize denilemez.
Mucize tabiat kanunlarına aykırı bir olaydır.

Meşhur mucizelerinin en büyüklerinden biri de, Ay'ı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır. Muhammed aleyhisselam elli iki yaşında iken, Mekke'de Kureyş kâfirlerinin elebaşıları yanına gelip, (Peygamber isen Ay'ı ikiye ayır) dediler. Muhammed aleyhisselam, herkesin ve hele tanıdıklarının, akrabasının iman etmelerini çok istiyordu. Mübarek ellerini kaldırıp dua etti. Allahü teâlâ, kabul edip, Ay'ı ikiye böldü. Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka dağın üzerinde göründü. Kâfirler, Muhammed bize sihir yaptı dediler. İman etmediler.

Peygamber Efendimizden önce gelen peygamberlerin gösterdiği mucizeler, kendi dönemlerine aitti.

Hz. Peygamberin nübüvveti, kıyamete kadar bütün zaman ve mekânları kapsadığından O, önceki peygamberlerin tümündeki salâhiyet, kuvvet ve mucizelere sahipti hatta bunların daha da ötesindeydi.

İslam âlimleri, Peygamber Efendimizin nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleri, aklî, hissî ve haberî olmak üzere üç şekilde sınıflandırır.

Her asrın insanına hitap eden Kur'an-ı Kerim, en büyük ve ebedi mucizedir. Diğer peygamberlerden farklı olarak Kur'an'ın mucizesi, kıyamete kadar sürecektir.

Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: "Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın."

(Bakara Suresi, 23. ayet)

Üslûbu, ifadesi, lafzı, fesahat ve belâgatıyla benzeri söylenemeyecek kadar üstün olan Kur'an, hem söz hem de anlam yönünden bir mucizedir.

İnanmayan insanların şaşkınlık içinde Peygamber Efendimizden delil istemeleri üzerine Bakara Suresinin 23. ayeti nazil olarak, Yüce Allah en büyük delil ve mucizenin, Kur'an-ı Kerîm olduğunu beyan etmişti.

Peygamber Efendimiz de Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bir hadisinde şöyle ifade etmişti: "Bütün peygamberlere, kendi dönemlerinde yaşayan insanların iman edeceği birtakım mucizeler verilmiştir. Hiç şüphesiz bana ihsan edilen en büyük mucize, Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır."

(Buhârî, İ'tisâm, 1)

Bilim ve tekniğin sonradan ulaştığı gerçekleri Kur'an'da asırlarca öncesinden haber verilmiş hiçbir buluş ve bilimsel gelişme, onun içeriği ile ters düşmemiştir.

DİĞER GALERİLER