Sahte rakı nedir? Nasıl zehirler?

METİL ALKOL:
Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması yasaktır ve kullanılamaz.
Endüstride çözücü, antifriz, maket uçak ve araçlarda yakıt olarak kullanılan, tekstil, patlayıcı, kontrplak, boya, plastik ve diğer pek çok alanda tüketilen kimyasal ürünlerin sentezinde ana çıkış maddesidir. Metil alkole "Odun ruhu" da denir. Kereste ve kütükler ömürlerini uzatmak için fırınlanırlar. Fırınlama esnasında ısıtılan odunda yuva yapan kurtçuklar ölürken odunun ruhu açığa çıkar. Bu şekilde metil alkol elde edilir. Metil alkol zehirli olup, gelişme geriliği ve ölümlere neden olabilir.
Rakı, ana maddeleri tarımsal kökenli etil alkol, anason ve üzümden elde edilen suma olan; çeşitli işlemlerle geleneksel aromasına kavuşan alkollü bir içkidir. Etil alkolün tarımsal hammaddeden elde edilmesinde bir miktar metil alkol de oluşabilir. Metil alkol yiyecekler, içecekler veya solunum ve temas yoluyla alındığında ölüme ve kalıcı sakatlıklara neden olacak kadar zehirli olduğundan, içkilerde bulunabileceği maksimum miktarlar sağlığı korumak amacıyla mevzuatla belirlenmiştir.
Türk Gıda Kodeksi'ne göre rakıda bulunmasına izin verilen metil alkol miktarı en fazla 150 gr/hektolitredir. Bu miktardan yüksek oranlarda metil alkol içeren ürünler sağlık açısından riskli olarak değerlendirilir.

Metil Alkol Zehirlenmesi (Sahte Rakı) Belirtileri:
Zehirlenme belirtileri 12 - 24 saate kadar görülmeyebilir. Metil alkolün diğer özelliği zehirleme dozunun değişkenlik göstermesidir.
Zehirlenme mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük gibi belirtilerle başlar ve merkezi sinir sisteminde çökme, körlük, tansiyon düşüklüğü, koma, ölüm ve bu olumsuz tablonun ciddi sonuçları olarak ortaya çıkar. Metil alkol ile üretilen rakının tüketici tarafından, tüketilirken veya öncesinde ayırt edilebilmesi olanaklı değildir.
Ancak tüketildikten sonraki belirtileriyle ayırt edilebilir. Gerçek rakı nedeniyle ortaya çıkan şikâyetler zamanla azalır. Sahte Rakı (Metil alkol) zehirlenmesinde şikâyetler gittikçe artar, görme bozuklukları gibi şikâyetler şiddetlenir.

Zehirlenme, sakatlık ve ölüm neden olur?
Zehirlenme, sakatlıklar ve ölümler metil alkol nedeniyle olmaz. Metil alkol bedene girdiğinde emilir. Bedende üretilen "Alkol Dehidrogenaz" denilen bir madde tarafından parçalanır. Ve çeşitli işlemlerden sonra denilen zehirli artıklar ortaya çıkar. İşte bedendeki hasarlardan bunlar sorumludur.
Bu maddeler beyin ve sinir liflerinde birikir.
Beden sıvılarının asitliğini arttırır. Bu şekilde körlük başta olmak üzere sakatlıklar bırakır.
Ve yine bu maddeler nedeniyle ölüm olabilir.

Nasıl ve neyle tedavi edilir?
Hastanın etkilenme durumuna ve etkilenme özelliklerine göre her hasta da tedavi farklıdır. Sıvı tedavileri, mide yıkanması, vitamin uygulamaları, diyaliz uygulamaları, özel ilaçlar (panzehir özelliği gösteren) ve etil alkol tedavileri planlanabilir.
Etil alkol gerçek rakıda kullanılan alkoldür.
Yani sahte rakıdan zehirlenen kişiye gereğinde diğer bir deyişle "gerçek rakı" verilmek zorunda kalınır.
Neden sahte rakıdan zehirlenen kişiye gereğinde "gerçek rakı" verilmek zorunda kalınır?
Metil alkol (Sahte rakı alkolü) bedende parçalanmazsa zehirli artıklar ortaya çıkmaz. O zamanda kötü sonuçlar ortaya çıkmaz. Etil alkol (gerçek rakı alkolü) de, Metil alkol (Sahte rakı alkolü) ile aynı madde tarafından parçalanır. Bedene tedavi amaçlı etil alkol verilirse Metil alkolün parçalanması azalır. Ve zararlı etkileri azaltılır.


  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri