24 HAZİRAN 2018 SEÇİM SONUÇLARI GEÇMİŞ SEÇİM SONUÇLARI www.takvim.com.tr

MÜRTEZA ZENGİN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MÜRTEZA ZENGİN
  • PARTİSİ : ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
  • BÖLGESİ : İSTANBUL 3. BÖLGE
  • SIRA NO. : 14
  • MESLEĞİ : AVUKAT
ÖZGEÇMİŞİ

1964 yılında Erzurum'da doğdu.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Dalında "Parlamenter Rejimde Siyasal Partiler ve İktidarın Kişiselleşmesi" konulu tez ile Yüksek Lisans yaptı.
Bilahare aynı üniversitede "1982 T.C. Anayasası'na Göre Cumhurbaşkanının Vatana İhaneti" konulu tezi ile Doktora ünvanını aldı.
Doktora çalışmasından sonra, Ankara Uzman Jandarma Okullar Komutanlığı'nda Ceza Hukuku Dersi vererek, uzun dönem askerlik görevi yaptı.
Halen; İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku, Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık Hukuku dersleri vermektedir.
Çok sayıda sivil toplum örgütü kuruluşu faaliyetinde bulundu.
İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.
Türkiye Barolar Birliği Bilim Üst Kurulu üyesidir.
İngilizce bilen zengin serbest avukatlık yapmaktadır