24 HAZİRAN 2018 SEÇİM SONUÇLARI GEÇMİŞ SEÇİM SONUÇLARI www.takvim.com.tr

ANKARA

 • Seçmen Sayısı: 3.837.278
 • Katılım Oranı: %89,79
ANKARA - AÇILAN SANDIK ORANI
%100  
 • 2015 KASIM
 • 2015 HAZİRAN
 • 2011
 • 2007
 • 2002
  • %48,98 1.669.999 16
  • %30,42 1.037.099 11
  • %14,01 477.493 4
  • %4,43 151.128 1
  • %2,16 73.694
  • %41,40 1.357.419 15
  • %29,17 956.280 11
  • %17,82 584.261 5
  • %5,57 182.640 1
  • %6,04 197.840
  • %49,24 1.471.871 17
  • %31,30 935.688 10
  • %14,62 436.883 4
  • %1,11 33.162
  • %3,73 111.442
  • %47,52 1.168.742 16
  • %27,97 687.869 9
  • %15,16 372.868 4
  • %2,84 69.804
  • %6,51 160.304
  • %38,11 820.260 17
  • %28,04 603.385 12
  • %8,59 184.826
  • %6,79 146.163
  • %18,47 397.617
 • ANKARA SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
  1. TOPLAM SEÇMEN
  2. 3.837.278
  1. KATILIM ORANI
  2. %89,79
  1. AÇILAN SANDIK
  2. 10.888 %100
  1. GEÇERLİ OY
  2. 3.409.413 %98,96
  1. KALAN SANDIK
  2. 0 %0,00
  1. GEÇERSİZ OY
  2. 35.894 %1,04