Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 21.07.2021 08:45
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 21.07.2021 08:45
ABONE OL

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT personel alımı son dakika başladı mı? Kadrolar...

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT personel alımı başladı mı? Her dönem büyük ilgi gören PTT personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En son 2018 yılında toplu personel alımı yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) için yeni ilanlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl personel alımı yapılması bekleniyordu ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Peki; PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı var mı? İşte detaylar!

2021 PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

2021 PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar, kurumların duyurduğu ilanları yakından takip ediyor. Son günlerde sıkça araştırılan konulardan birisi PTT personel alımı oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) çalışmak isteyen binlerce kişi yeni alımların ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2021 yılı içerisinde PTT personel alımının ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılı içerisinde PTT personel alımının ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

   g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

   ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

   h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

   ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

   i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

   j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

   PTT PERSONEL ALIMI İLANI NEREDE YAYINLANIR?

   Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.