Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 23.06.2021 12:28
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 23.06.2021 12:28
ABONE OL

Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Göç İdaresi personel alımı başvuruları 21 Haziran Pazartesi alınmaya başlandı. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere bin 309 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Henüz başvuru işlemlerini yapmayan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

21 Haziran'da başlayan Göç İdaresi personel alımı başvuruları devam ediyor ve 25 Haziran'da sona erecek. Başvuru yapmayı düşünen pek çok aday detayları öğrenip ona göre işlemlerini tamamlanmak istiyor. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 21-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşek olan başvurular için, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek. Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

İşte başvuru şartları;

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak.

-Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.

-Başvurucuların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.

-Başvurular, sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekecek.

   A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

   1) GENEL ŞARTLAR

   1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

   b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

   c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

   ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

   d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

   2 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

   3 - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

   4 - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,

     5 - Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

     6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)