Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 18.06.2021 08:47
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 18.06.2021 08:48
ABONE OL

DSİ, SGK, BİM, OGM ve üniversiteler... 18 Haziran: Kamuya KPSS şartı olmadan 2700 işçi ve personel alımı başvuru şartları!

Kamuya işçi alımı ilanları yayımlandı. KPSS Şartı olmaksızın farklı ilanlar ile 2700 kişilik kadro ile alım yapılacak. Kimler başvuru yapabilir? Kadrolar nedir? Yayımlanan KPSS siz Personel alımı ilanlarına göre alımlar, DSİ, TÜRKAK, OGM, İZENERJİ, TÜBİTAK, TÜRKSAT, BİM, Üniversiteler, Göç İdaresi, SGK gibi kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 2700 kişilik boş kadro ile işçi aımı ve personel alımı yapacaklar.

17 Haziran: Kamuya KPSS şartı olmadan 2700 işçi ve personel alımı başvuru şartları!

Kamuya işçi alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre kamuya toplamda 2700 işçi alımı ve personel alımı yapılacak. KPSS şartsız personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar KPSS dışında belirtilen diğer niteliklerin tamamına sahip olmaları gereklidir
Ayrıca alım yapılacak boş kontenjan için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Birçok KPSS'siz personel alımı ilanın başvuruları 18 Haziran 2021 tarihine kadar alınacaktır. Peki hangi kadrolarda KPSS şartsız personel alımı yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte DSİ, SGK, BİM, OGM ve üniversiteler...

KPSS ŞARTI OLMADAN İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI İLANLARI:

İzmir İZENERJİ 13 Farklı Kadroya 48 KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri ( DSİ ) KPSS siz Memur Alımı Yapıyor!

TÜRKSAT 12 Şehirde 30 Personel Alımı İlanı Yayımladı!

   Madrid Büyükelçiliği 46 Yaşından Büyük Olmayan Lise Mezunu Memur Alacak!

   SGK Yeni İlan Yayımladı! 8 Farklı Kadroda KPSS siz Personel Alımı Yapılacak

   KPSS ŞARTI OLMADAN KAMUYA 2700 İŞÇİ PERSONEL ALINACAK!

   Yayımlanan KPSS siz Personel alımı ilanlarına göre alımlar, DSİ, TÜRKAK, OGM, İZENERJİ, TÜBİTAK, TÜRKSAT, BİM, Üniversiteler, Göç İdaresi, SGK gibi kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 2700 kişilik boş kadro ile işçi aımı ve personel alımı yapacaklar.

   Alım yapılacak kadrolar ise,

   Biyosidal Ürün Uygulayıcı,

   Büro Personeli,

   Çağrı Operatörü,

   Gıda Dağıtım Personeli,

   Elektrik Teknikeri,

   Elektrik Teknisyeni,

   Kapı Kontrol Görevlisi,

   Müzik Eğitmeni,

   Odacı,

   Şoför,

   Temizlik Personeli,

   Tıbbi Sekreter,

   Arkeolog,

   Proses İşçisi, gibi kadrolarda KPSS şartı olmadan işçi personel alımı yapılacak.Ayrıca Dışişleri bakanlığı KPSS Şartı olmadan memur kadrosuna sekreter alımı yapacaktır.

     KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

     KPSS siz Personel alımlarını genelde Türkiye İş Kurumu yürütmektedir. Bu yönde adayların mutlaka aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

     1-Türk vatandaşı olma,

     2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

     3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

     4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

     5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

     6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

     7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

     8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.