Takvim

Vav TV Canlı Yayın
  • Memurlar
  • 09.06.2021 10:54
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 09.06.2021 10:54
ABONE OL

99 sözleşmeli personel alımı yapacak! Detaylar belli oldu

'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında 'nin 99 sözleşmeli personel alım ilanı da yer aldı.

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak

Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 99 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, diyetisyen, laborant, ebe, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personelleri olarak istihdam edileceği duyuruldu.

'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.
6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN