Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 09.04.2021 11:18
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 09.04.2021 11:18
ABONE OL

zabıta alımı yapacak! İşte şartlar

'na ait internet sitesi üzerinden düzenlenen ilanlar arasına yenileri eklendi. Yeni ilanlar arasında 'da bulunan 'ne zabıta memuru alımı yapılacağının duyurusu da yer aldı.

O belediye zabıta alımı yapacak! İşte şartlar

'da bulunan zabıta alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda 2 adet zabıta alınacağı duyuruldu. 'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda alıma ilişkin şartlara da yer verildi.

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2020-KPSSP94, Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN