Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 22.02.2021 12:38
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 22.02.2021 12:42
ABONE OL

KPSS'siz en az lise mezunu personel alımı başladı! TUA işçi alımı başvuru şartları nedir? başvuru sayfası!

(TUA) KPSS şartsız en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, farklı kadrolardan personel alımı yapılacağı bildirildi. personel alımı başvuruları üzerinden alınacak. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur. Peki, nasıl yapılır? ne? İşte detaylar...

Türkiye Uzay Ajansı en az lise mezunu personel alımı ilanı!

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak. Peki, Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar..

TÜRKİYE UZAY AJANSI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alıacak. Noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacak. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Kura/Mülakat

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak

   GARSON ALIMI

   Kura/Mülakat

   1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak

   2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

   3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

   4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

   5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

   6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak.

   GENEL ŞARTLAR

   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

   2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

   3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

   4. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.)

   5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

   6. Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

   7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

   a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

   b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

   c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

   8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

   9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

   10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

   11. Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR'da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

   12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

   TÜRKİYE UZAY AJANSI NEDİR, NEREDE VE NE ZAMAN KURULDU?

   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme gelen Türkiye Uzay Ajansı son günlerde epey dikkat çekiyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Ankara ilimizde yer almaktadır.

   TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA BİLGİ!

   Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

   13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olarak, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu.

   Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi.