Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 22.02.2021 08:03
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 22.02.2021 08:03
ABONE OL

Zabıta, Şoför, Belediye trafik memuru, Tahsildar, 4500 TL maaşla devlete memur alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Devlete en az lise mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı açıklaması geldi. Açıklamada ilanların başvurularının 22 Şubat günü başlayacağına yer verildi. Başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak: Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir. b) cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 21/1/2021 PERŞEMBE ÇEŞİTLİ 369 (EBYS-DİSKET) SALİH 3 c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), d) mezunları için denklik belgesinin aslı.

4500 TL maaşla Zabıta, Şoför, Belediye trafik memuru, Tahsildar, memur alımı...

Kamuya en az lise mezunları arasından KPSS 'siz ve 60-65 KPSS ile personel , memur ve işçi alımı yapılacak. Yayımlanan 3 ilana baktığımızda 110 personel alımı yapıldığı görülüyor. 3 ilana da başvurular 22 Şubat günü başlıyor. İlanın başvuru formu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuruların 22 ile 24 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağına yer verildi. İlana başvurular tüm şehirlerden yapılabilecek. İkamet şartı yok. İşte 4500 TL maaşla devlete Zabıta, Şoför, Belediye trafik memuru, Tahsildar, memur alımı başvuru şartları...

ALIM YAPILAN KADROLAR

İlanlara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda çalıştırılacağı görüldü:

- Zabıta memuru
- Memur
- Şoför
- Belediye trafik memuru
- Tahsildar
- Hasta Bakımı ve Temizlik Personeli.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

   İKAMET ŞARTI YOK

   İlana başvurular tüm şehirlerden yapılabilecek. İkamet şartı yok.

   BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

   Yayımlanan duyuruda başvuruların 22 ile 24 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağına yer verildi. Başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak:

   a) Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir. b) Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 21/1/2021 PERŞEMBE ÇEŞİTLİ 369 (EBYS-DİSKET) SALİH 3 c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı.