Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 30.11.2020 08:28
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 06.12.2020 13:59
ABONE OL

, ve 2021 polis alımı başvuru şartları için detaylar açıklandı

2021 yılında yapılacak polis alımları için sayılar netleşmeye başladı. Komisyonda 2021 yılında kamuya en az 100 bin personel alımı yapılacağına yer verildi. Bu sayının en az 15 bininin polis olacağı bekleniyor. Memur alımı için bekleyen binlerce lise ve üniversite mezunu aday için beklenen haberler gelmeye başladı.

PMYO, PAEM POMEM ve PÖH 2021 polis alımı başvuru şartları nedir?

PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM başvuruları için bekleyişe geçen adaylar KPSS lisans ve önlisans sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gelecek açıklamaya kilitlendi.

2021 yılında beklenen polis alımlarının detayları ise şu şekilde:

PA POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU

"Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır."

2020'DE PMYO ALIMI OLMADI

2020 yılında PMYO 2500 polis alımı olması bekleniyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ünivesiteler bu sene açılmadı ve Polis Meslek Yüksek Okullarına polis öğrenci alımı yapılmadı. Bu nedenle önümüzdeki sene PMYO'lara her seen olduğundna daha fazla polis memuru alımı yapılması bekleniyor. Her sene yapılan 2500 alıma, bu sene alım yapılmaması ve yeni PMYO'ların açılması nedeniyle en az 3000 civarında alım bekleniyor. PMYO'ya en az lise mezunu polis alımı yapılmaktadır. Adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir.

   PAEM ALIMI

   2021 yılında komiser yardımcısı alımı da planlanıyor. Ancak planlanan alımın meslek içinden mi yoksa açıktan mı yapılacağı henüz netleşmedi. 2 bin civarında alım bekleniyor.

   MEMUR ALIMI 2021 YILINDA 100 BİNİ BULABİLİR!

   Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan görüşmelerde bütçe teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmaya başladı. 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili bakanlıklara yapılacak alımlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu tespit edilen 35 binin memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarına alımlarının 65 bin kişiye kadar olması bekleniyor.. 2021 yılında kamuda en fazla ihtiyaç duyulan alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde olan PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM oldu. Bu sebepten ötürü binlerce aday başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte alımlarla ilgili detaylar;

   PAEM NEDİR? PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

   Emniyet Teşkilatı içerisinde görev alması için Polis Amiri yetiştiren PAEM lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, lisans mezunu KPSS P3 puanından en az 70 puana sahip ve diğer gerekli şartları taşıyan adaylar arasından polis amirlerini yetiştiriyor. Polis Akademisi PAEM öğrenci adaylığı için belirlenen tarihte başvuru yapılarak alım yapılıyor. İşte 2021 PAEM Öğrenci adaylığı başvuru şartları;

   1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

   2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

   4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

   5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

   6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

   7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

   8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

   9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

   10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

   11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

   12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

   13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM'e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.