Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 19.10.2020 09:38
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 25.10.2020 08:40
ABONE OL

işçi alımı - İş Kurumu İŞKUR adresi üzerinden ilanlar yayımlandı

Yayımlanan ilanlarda , değişik kadrolarda istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunlarından işçi ve personel alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık Kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel ve emekçi alımlarının müracaat bilgileri sayfamızda.

Başvurular başladı İŞKUR'dan hastanelere ve belediyeye

Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı sayfamızda

İŞÇİ ALIM YAPAN KURUMLAR

Personel ve işçi alımı yapan kurumlar şu şekilde:

KARABAĞLAR BELEDİYEBAŞKANLIĞI

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AFSU SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.