Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 05.10.2020 09:12
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 11.10.2020 12:50
ABONE OL

5 Ekim zabıta alım ilanları - 4000 TL ve 4.500 TL maaşla belediyelere zabıta memur alımı yapılıyor

Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor. Sözlü mülakattan yeterli puanı alan adayların, KPSS puanını da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor.

4000 TL ve 4.500 TL maaşla belediyelere zabıta memur alımı

5 Ekim zabıta alım ilanları vatandaşlar tarafından detaylı olarak aratılıyor. Bu anlamda 4000 TL ve 4.500 TL maaşla belediyelere zabıta memur alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Sarıyer Belediyesi bünyesine 15 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunları içerisinden KPSS 60 Puan ile 15 Zabıta Memuru alınacak.

ALIM YAPAN BELEDİYELER

- Sarıyer Belediyesi

- Bodrum Belediyesi

   - Mamak Belediyesi

   BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

   Belediye memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

   Türk vatandaşı olmak.
   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
   İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
   Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

   Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2020

   Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi/kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.