Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.02.2020 09:21
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 12.02.2020 09:21
ABONE OL

memur alımı yapacak mı? 2020 yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler? şartı olacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı 2020 yılı için yeni memur alımı yapacak mı? PTT alımı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene Posta Telgraf Teşkilatı, PTT kargo şubelerine ve PTT Bank şubelerine 55 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. PTT alımlarını bekleyenler, alım ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını öğrenmek istiyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki 2020 yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT 2020 yılı memur alımı olacak mı? KPSS şartı var mı?

PTT personel alımları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda 2020 yılı PTT memur alımları oldukça fazla araştırılıyor.
PTT bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanında binlerce yeni şube açtı. Bu bağlamda PTT'nin düzenli olarak personel alımı yaptığı görülmekteydi ancak geçtiğimiz sene memur alımı yapılmadı ve PTT'nin uzun bir süredir memur alımı yapmayışı dikkatleri çekerken pek çok aday PTT'nin yeniden ne zaman memur alımı yapacağı büyük bir merak ile beklenmeye devam ediyor. Peki 2020 yılında PTT memur alımı yapacak mı? Bu sene PTT'nin memur ve personel alımının hangi tarihte yapacağı net olarak bilinmemektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

MEMUR ALIMI YAPILACAK MI?

PTT, Türkiye'nin dört bir yanında şube açtı fakat bu şubelere personel alımı yerine diğer şubelerden kaydırma gerçekleştirdi. Oluşan boşluklar için memur alımı yapıldı ancak 2019 yılında her hangi bir atama ilanı kamuoyuna duyurulmadı. Bu sebepten dolayı gözler şimdi PTT'nin 2020 yılında memur alımı yapıp yapmayacağına çevrilmiş olup bu sene Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS olduğundan dolayı PTT'nin KPSS sonuçları açıklanana kadar bekleyip beklemeyeeceği de merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Bun göre PTT'nin bu sene memur alımı yapması ön görülüyor ancak Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra mı yapılır yoksa 2018 yılında yapılan KPSS puanı ile mi atamalar gerçekleştirilir bu konu hakkında henüz net bir gelişme bulunmamaktadır.

PTT DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ŞARTI ARANACAK

Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT personel alımında hem KPSS şartı hemde mülakat şartı aradığından dolayı ilanı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bu süreçten sonra PTT personel alımı için kendi sınavını kendi gerçekleştirdi. Ancak bu durum hem maliyet hemde süre anlamında zorluk yaşanmasına sebebiyet verdiğinden dolayı PTT tekrar KPSS şartı arayarak mülakat yapmamaya başladı. Bu sene PTT'nin memur ve personel alımının hangi tarihte yapacağı net olarak bilinmemektedir. Ancak personel alımı yapılırsa KPSS şartının aranacağı tahmin edilmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

PTT PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

İstihdam

MADDE 8 - (1) PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.

İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

MADDE 9 - (1) İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.