Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 13.01.2020 09:30
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 20.01.2020 12:52
ABONE OL

En az 6750 TL maaşla personel alımı yapılacak!

personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu.

En az 6750 TL maaşla personel alımı yapılacak!

2020 yılı en az 6750 TL maaşla personel alım başvuru tarihi ve kadrolar merakla bekleniyordu açıklandı. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak. DPB yani Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI 6750 TL MAAŞLA PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak,

c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
belirtilmiştir)

En az 6750 TL maaşla personel alınacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları

   GEREKLİ BELGELER NELER?

   1) EK-1 Başvuru formu,

   2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
   belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile
   birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen
   belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)

   3) 2018-KPSS sonuç belgesi,

   4) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)

   5) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

   En az 6750 TL maaşla personel alınacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları
   6) Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

   7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak
   alınabilir),

   8) Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-3 formun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-3 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

   En az 6750 TL maaşla personel alınacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları
   9) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-4),

   10) Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

   Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

   BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

   Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul
   edilmeyecektir.

   ÖZEL ŞARTLAR NELER?

   1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

   Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

   Elektronik ve Haberleşme

   Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
   mezun olmak,

   2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az

   6 ay tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

   3. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi/tecrübeye sahip olduğunu
   belgelemek,

   4. Tercihen;

   a. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

   b. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel
   seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

   c. ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip
   olmak,

   d. Java Swing ile arayüz programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

   e. Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report vb) en az birinde bilgi
   sahibi olmak,

   f. SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,

   g. Web Frameworkleri (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb) konusunda bilgi
   sahibi olmak,

   h. JavaScript Frameworkleri (Angular, React vb) konusunda bilgi sahibi olmak.