Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.11.2019 18:58
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 12.11.2019 19:01
ABONE OL

Genel Müdürlüğü memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı tarafından 48 memur alımı yapılacağı açıklanmıştı. Göç İdaresi'nde istihdam edilecek olan memur alımı için başvuru süreci devam ediyor. İlana başvuru yapmak isteyenler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartlarını ve alım yapılacak illeri araştırıyor. İşte na dair bilgiler...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne memur alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar başvuru süreci hakkında bilgi edinmek istiyor. 7 Kasım tarihinde yayımlanan ilana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Adaylar şimdi heyecanla Göç İdaresi memur alımı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Bu ilanın, Ek-1 ve Ek-2 tablolarında istenen öğrenim şartlarını taşımak,

3- 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,

5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.