Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.09.2019 02:22
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 16.09.2019 02:25
ABONE OL

sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvuru şartları nelerdir? Kadro dağılımı nasıl?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar bu nedenle ile sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, genel başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımına çevirdi. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 sözleşmeli personel alımı genel başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan genel şartlar...

GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

- Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

- 2 Java Kurumsal Mimar,

- 1 .NET Kurumsal Mimar,

- 2 Proje Yöneticisi,

- 1 Veri Tabanı Uzmanı,

- 5 Kıdemli Java Yazılım Uzmanı,

- 2 .NET Kıdemli Yazılım Uzmanı,

- 2 Bilgi Güvenliği Uzmanı,

- 1 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı,

- 2 .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı,

- 2 Önyüz Geliştirici (Front-End Developer) Uzmanı,

- 1 Ağ Uzmanı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, "ÜCRET" kısmında belirtilmiştir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 veya 2019 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 20 (yirmi) katı aday yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre 14 Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. A Grubu adaylar sadece sözlü sınava, B ve C grubundaki adaylar ise hem yazılı veya uygulamalı hem de sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emek Mahallesi, 17.Cadde. No:13 06520 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.