Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 18.06.2019 10:28
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 18.06.2019 10:28
ABONE OL

personel alımı ilanı yayınlandı! şartları neler?

tarafından yayınlanan ilana göre, enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere toplam 13 personel alımı yapılacak. İlanın yayınlanmasının ardından başvuru şartları ve detayları belli oldu. Peki, başvuru ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

TSE personel alımı yapıyor! İşte şartlar...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personel alımına gidiyor. Buna göre, Yürk Standardları Enstitüsü'nün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzerene 4 adet .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı, 6 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Veri Ambarı Uzmanı olmak üzere toplam 13 personel alımı yapılacak. Öte yandan ilanın detaylarında başvuruya dair merak edilen her şey belli oldu. Peki, TSE personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nasıl olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 01-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Türk Standardları Enstitüsü'nün resmi internet adresinde www.tse.org.tr bulunan ilan metninde yer alan "Başvuru Sistemine" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

* Başvuru formu (Fotoğraflı)

* Özgeçmiş

* İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır.)

* Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

* Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

* Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

* Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri

e) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

1..Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a) Çok iyi derecede ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

b) En az 5 yıl C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

d) Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

e) NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli

f) Unit test konusundabilgi sahibi olmak,

g) Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

h) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

i) Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

l) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,

m) .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Tercih Sebepleri

a.Microsoft Dynamics CRM konusunda tecrübe sahibi olmak,

b.Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

c.Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak

d.Mobil cihazlar için (Android, İOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

e.Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış

2.Java Yazılım Geliştirme Uzmanı(6 Kişi -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

b) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,

c) Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

d) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

e) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,

f) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri

a. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

b. İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

c. IBM Business Process Manager konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.Sistem Uzmanı ( 1 Kişi -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Genel Nitelikler

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

c) Microsoft Exchange 2013, Skype for Business, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

d) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

e) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

f) VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

h) Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmaki) Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2,VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından bir ya da daha fazlasına sahip olmak.

4. Ağ Uzmanı ( 1 Kişi -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,

g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

i) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

k) RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahipolmak.

l) SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.

5.Veri Ambarı Uzmanı ( 1 Kişi -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) İş Zekâsı, Veri Ambarı ve raporlama konularında en az 5 yıl tecrübeli,

b) Analitik düşünme, planlama, raporlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli,

c) Tercihen MSSQL veri tabanında daha önceden proje geliştirmiş,

d) Veri temizliği, veri hazırlama ve formatlama konusunda projelerde deneyimli,

e) İlişkisel veritabanı modelleri üzerinde raporlama yapabilecek,

f) En az bir ETL toolu kullanmış (IBM Data stage, Informatica, MS SSIS, Oracle ODI, Talend vb.. )

g) SQL diline hakim, veritabanı tasarımı, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi,

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve gelişime açık,

i) BI araçları (tercihen Power BI) konusunda bilgili olan,j)Veri tabanı modelleme konusunda bilgi sahibi,