Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 08.06.2019 09:23
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 08.06.2019 09:23
ABONE OL

11 bin personel , , , , nedir? 2019

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı () ına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, , gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel ına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. bünyesindeki kadrolara yapılacak söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. İlan yayımlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki , infaz koruma memuru, , nedir? Personel alımı hangi ayda? İşte tüm detaylar

Adalet Bakanlığı 2019 zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları! Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor.


HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 bin 78 personel alımını onayladığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, alımların merkez teşkilatları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adliyeler için yapılacağını aktardı. Ancak tüm alımların merkez teşkilatı için olmadığına dikkat çeken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bakanlık merkez teşkilatı için diyerek diğer alımların taşra teşkilatları üzerinden yapılacağının da sinyallerini verdi.

ADALET BAKANLIĞI 11 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL AÇIKLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 21 Mayıs 2019

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NE OLACAK?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Henüz yeni başvuru şartları yayınlanmadı. Daha önceki alımlarda istenilen şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda değişiklikler olabiliyor. Bir önceki ilanlara kıyasla genel şartların aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

ADALET BAKANLIĞI TARİHÇE

Türkiye'nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluklarına tam üyelik için yaptığı başvurudan sonra, 14.04.1989 tarih ve 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve 1989 yılının Haziran ayında birimimiz fiilen faaliyete geçmiştir.

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi içerisinde; başta Siyasî Kriterler, Adalet ve İçişleri, Şirketler Hukuku olmak üzere, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum ve Birlik Müktesebatını uygulayabilecek derecede örgütlenmiş adlî ve idarî yapılanma hususlarında Adalet Bakanlığına önemli görevler düşmesi ve bu görevlerin Daire Başkanlığı düzeyinde bir koordinasyon makamı ile gerçekleştirilmesinin zorluğu göz önüne alınarak; birimimiz daha geniş bir yapılanmaya imkân veren müstakil bir Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden örgütlendirilmiştir.

Genel Müdürlük olarak 2001 yılının Mayıs ayında yeniden örgütlenen birimimiz, sadece strateji tespit eden ve çalışmalarda etkinliği sağlayan koordinasyon makamı olmaktan öteye götürülmüş ve bazı esasa ilişkin yetkilere kavuşturulmuştur. Bu çerçevede Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine ulaşma açısından 22.05.2001 tarih ve 4674 sayılı kanun ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülen bu birimin, görev ve yetki alanı genişletilmiş, kadro sayısı artırılmıştır