Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 03.12.2018 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.12.2018 11:05
ABONE OL

3271 ne zaman? ? Devlet Personel Başkanlığı duyurdu!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamuya 3274 yapılacak. Devlet korumasında yetişen 3274 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için alınacak tercihler ne zaman bitiyor? ? Şartlar neler? İşte detaylar...

3274 memur alımı başvuruları başladı! Şartlar neler?

Devlet Personel Başkanlığı yayımladığı duyuru ile, devlet korumasında yetişen 3274 gencin kamu kurumlarına yerleştirişmesi için tercihlerin başladığını bildirdi. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek için şartlar da belli oldu. Peki, ne zaman? Memur alımı başvıuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

3274 kadroya memur alımı için başvurular 3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı sayfası üzerinden yapabilecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını DPB'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Sonuç tarihi daha sonra duyurulacak.

HAK SAHİBİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DUYURU SAYFASI VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılmak üzere ilan edilecek toplam kadro sayısı ilkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi için 1.057, ortaöğretim (Lise) düzeyi için 1.682, önlisans düzeyi için 271 ve lisans düzeyi için 264 olmak üzere toplam 3.274'tür. İlan edilen kadrolara/pozisyonlara Kura Sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, DPB tarafından merkezi olarak Kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde hak sahipleri, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadrolara veya pozisyonlara tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen öğrenim düzeyi ve program, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınacaktır. Başkanlığımızca yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme yapılırken Devlet Personel Başkanlığınca hak sahibi olarak bildirilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Kurada ismi çekilen aday kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir.

İlkokul/ortaokul/İlköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadrolara yapılacak yerleştirmede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu aday, boş tercihleri arasından kadro bulunan en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim (lise) ve üzeri bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinden öğrenim durumları itibariyle unvan ihraz edenler bu unvanlara, herhangi bir unvan ihraz etmeyenler ise memur unvanına yerleştirilebileceklerdir. Hak sahiplerinin öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzunda ilan edilen kadro veya pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkündür.

Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen hak sahipleri listesinde ad, soyad ve diğer bilgileri yer almakla birlikte mezuniyet tarihi ve TC Kimlik numarası bulunmayan veya TC Kimlik numarası yanlış olan adayların tercihte bulunması mümkün değildir. Bu durumda olan adayların tercihte bulunabilmeleri için gerekli belgelerle başvurmak suretiyle bu bilgilerin eklenmesini/düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu ekleme/düzeltme işlemi için adayların yerleştirme işlemlerinin son günü (14 Aralık 2018) saat 16:00'a kadar gerekli belgelerle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları ve eklemeye/güncellemeye ilişkin bilgilerin ilgili Genel Müdürlükçe Başkanlığımıza en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30'a kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz.

Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen öğrenim düzeyi dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte bulunamayacaklardır. Bakanlıkça hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olan adayların Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemeleri halinde güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde tercih işlemlerine katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak sahiplerinin öğrenim düzeylerini güncellemeyerek öğrenim düzeyleri hatalı olan yerleştirme döneminde alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde yerleştirilseler dahi atama işlemleri gerçekleştirilmez.

Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmayan hak sahipleri bir sonraki dönem bildirilecek hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dahil edilirler.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşımakla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaması veya geç başvurması dolayısıyla bu yerleştirme işlemleri için Başkanlığımıza hak sahibi olarak bildirimi yapılmayan adaylar tercihte bulunamayacaklardır.

Bu yerleştirme işleminde boş kalan kadrolar/pozisyonlar için başkaca bir yerleştirme yapılmayacaktır. 2019 yılı yerleştirme işlemleri ilgili yıl içerisinde Yönetmelikte belirlenen dönemlerde üç defa da yapılacaktır.