Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.11.2018 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 29.11.2018 14:28
ABONE OL

tercih kılavuzu 2018/2 yayınlandı! 2019 ?

tercihleri başladı. 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım'dan itibaren alınıyor. tarafından yayınlanan 2018/2 ile birlikte tercih detayları da belli oldu. Peki, EKPSS tercih kılavuzuna göre, tercih işlemleri nasıl yapılır? Başvuru için şartlar neler? İşte detaylar...

EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

tercih kılavuzu yayınlandı. Geçtiğimiz gün 2 bin 504 engelli memur alımı için tercih işlemlerinin 29 Kasım'dan itibaren alınmaya başlanacağı bilgisinin açıklanmasının ardından engelli memur adayları gözlerini 'ye çevirdi. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, ile tercih işlemleri nasıl yapılır? 2019 engelli memur alımı için yerleştirme nasıl olacak? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirişecek. Adaylar 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini yapabilecek.

2018/2 EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS TERCİH TAKVİMİ

Engelli memur alımı için yapılacak EKPSS tercih işlemleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklama doğrultusunda, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya engelli memur alımı yapılacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak ( 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sa hibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro lara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüş t kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düz enin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karı ştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabile ceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

7) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,...ifade eder." hükmü gereği nce en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.