Mültecilerin güvenli limanı Türkiye

3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, Osmanlı döneminden beri işgal ve katliamlardan kaçan mültecilerin sığındığı güvenli bir liman oldu. 19. yüzyılda Kırım Tatarlarıyla başlayan kitlesel göçler, cumhuriyet döneminde trajik bir hal aldı. Balkanlar'daki zulümden, İran ve Irak'taki katliamlardan kaçan milyonlarca mülteci Türkiye'ye sığındı. İşte Osmanlı döneminden günümüze Türkiye'nin göç haritası...

Osmanlı döneminde gelenler

1831'de l0 bin Polonyalı.

Türk tarihi, zor durumdaki mültecileri her koşulda ağırlayan şanlı bir tarihtir. 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde 2.5 milyon civarında Çerkez Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Polonyalı göçmenler Osmanlı topraklarına sığındığında ise, sığınmacıları geri isteyen Rusya'ya Abdülmecid'in cevabı şöyledir: "Tahtımı veririm. Fakat devletime sığınanları asla geri vermem".

1921'e kadar 1 milyondan fazla Gürcü.

On binlerce Kırım Tatarı.

Birinci Dünya Savası'na kadar 1.5 milyon Çerkes

DİĞER GALERİLER