Dünden bugüne Türk parasının değişimi

Türk parası geçmişten bugüne epey değişti; işte karşınızda ilk Türk parasından bugüne banknot ve bozuk paralar...

Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 1927 tarihinde birinci emisyon grubunda E1 ilk banknotlarını tedavüle çıkarıncaya kadar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan "Evrak-ı Nakdiye"ler kullanıldı.

E1 emisyon grubu banknotlar 1 Kasım 1928 tarihindeki Harf Devrimi'nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı ile yazıldı.

DİĞER GALERİLER